Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy

Lekcje księgarskie - FOTOGALERIA

Lekcje księgarskie są organizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Temat zajęć prowadzonych w lokalu Antykwariatu to: historia książki i druku, dzieje księgarstwa i ruchu antykwarycznego. Zajęcia prowadzone są w porozumieniu z nauczycielami i dostosowane są do programów nauczania poszczególnych klas.

Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
01.02.2008
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
26.03.2008
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
11.04.2008
Dzieci z Dębskiej Woli i ze szkoły nr 32 w Kielcach
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy
Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy

Organizator ZDZ KIELSE Kurs kwalifikacyjny dla bibliotekarzy

Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy  Kronika - Antykwariat Naukowy, Wydawnictwo antykwaryczne, Książki, Starodruki, Mapy


LEKCJE KSIĘGARSKIE
rok szkolny 2004/2005

Data Szkoła Klasa Tematyka zajęć Liczba uczniów
12.04.2005 SP Dębska Wola 6 Historia antykwariatu, legendy świętokrzyskie czytał Stanisław Rogala 32
12.04.2005 SP Dębska Wola 6 j. w. 27
19.04.2005 SP nr 13 Kielce 5a Historia pisma, druku, stara książka i asortyment antykwariatu 24
20.04.2005 SP nr 13 Kielce 5b j. w. 26
28.04.2005 Gimnazjum Bieliny 2 Dzieje książki, ich rodzaje, rola antykwariatu 19
10.05.2005 SP z okolic Kielc 2-6 Książka od tabliczki glinianej do CD-rom 50
11.05.2005 Gimnazjum nr 4, Kielce 3 Nośniki informacji - książka, płyta, CD-rom, internet, książki dla niewidomych 23
16.05.2005 SP przy WDK Kielce 1 książki dla dzieci – rodzaje i formy podręczniki i elementarze z różnych krajów 16
18.05.2005 SP przy WDK Kielce 1 j. w. 14
19.05.2005 SP nr 7 Kielce 6 Dzieje antykwariatu na świecie, w Polsce, w Kielcach. Zakres działalności i formy pracy 30
19.05.2005 SP nr 11 Kielce integracyjna 2a książka jako przekaźnik wiedzy, rozrywka, jak kiedyś pisano, o antykwariacie 9
24.05.2005 SP nr 7 Kielce 6a, 6b Historia książki, pisma. Dwie lekcje w szkole przy ul. Szkolnej w Kielcach 58
06.06.2005 Gimnazjum nr4, Kielce 2 Dzieje antykwariatu w Polsce, zasady działania antykwariatu w Kielcach 23
08.06.2005 Akademia Świętokrzyska Bibliotekoznawstwo 1a, 1b, 1c Historia książki, asortyment antykwariatu, zdobnictwo książki. Pracownia bibliologiczna, biblioteka podręczna. 92
15.06.2005 SP nr 7 Kielce 4 Czym zajmuje się antykwariat, rodzaje książek 21

LEKCJE KSIĘGARSKIE
rok szkolny 2005/2006

Data Szkoła Klasa Tematyka zajęć Liczba uczniów
05.10.2005 SP Bilcza 4,5, Historia antykwariatu 48
08.11.2005 SP nr 29 Kielce 0,1,2,3 Książka jej rodzaje i historia 36
22.11.2005 Gimnazjum nr 4 Kielce 3 Książka w czasie II Wojny Światowej 26
25.11.2005 SP nr 9 Kielce 6 Historia książki, rodzaje książek, podręczniki szkolne w różnych krajach 23
29.11.2005 SP Suków 5 Dzieje antykwariatu i rodzaje książek 16
3.12.2005 Gimnazjum nr 11 integracyjne Kielce 5 Dzieje książki, książki dla osób niepełnosprawnych 12


LEKCJE KSIĘGARSKIE
rok szkolny 2006/2007

Data Szkoła Klasa Tematyka zajęć Liczba uczniów
03.01.2007 SP 11 Kielce Integracyjna 4a,b,c Książka dla dzieci. Bajka i baśń – charakterystyka, forma przekazu. 18,10,13
15.02.2007 Gimnazjum Suków 3 Historia książki, formy wydawnicze. 16
13.03.2007 IV L.O. Kielce 2g Historia księgarstwa i poza handlowa działalność antykwariatu 36
16.03.2007 Gimnazjum nr 27 Kielce ul. Radiowa 3 Historia książki, zasady pracy antykwariatu. 31
22.03.2007 SP Dębska Wola 4, 5 Historia książki i księgarstwa. Podręczniki szkolne dawniej i dziś. 24 + 17
27.04.2007 Świętokrzyskie Centrum Doskona-lenia Nauczycieli podyplomowe Antykwariat, jego zadania wobec bibliotek (BN, UJ) oraz różnorodna działalność kulturalna prowadzona dla środowiska Kielc i regionu. 18
28.05.2007 S. P. nr 7 6 Starodruki i zbiory regionalne 20
31.05.2007 S. P. nr 7 6 Starodruki i zbiory regionalne 23


LEKCJE KSIĘGARSKIE
rok szkolny 2007/2008

Data Szkoła Klasa Tematyka zajęć Liczba uczniów
01.02.2008 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli podyplomowe Antykwariat, jego działalność w stosunku do bibliotek (BN, UJ) oraz wszelka działalność kulturalna prowadzona dla środowiska Kielc i nie tylko. 14
07.03.2008 III gimnazjum ZNP Oblęgorek 2 Historia książki, druku i papieru 50
26.03.2008 S.P. 4 Książka i jej formy wydawnicze na przestrzeni stuleci. 19